Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp

21-05-2024, 18:24

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 21/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp; thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Chính trị

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm