Đào tạo nghề trao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

14-05-2024, 17:18

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Bằng việc đào tạo nghề, người dân được trao sinh kế, có cơ hội việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống để giảm nghèo bền vững. 

S Việt Nam

Đắk Lắk

Địa phương

Xã hội

Xem thêm