Đồng bào thiểu số vùng biên hưởng lợi từ thủy lợi khi khô hạn

30-03-2024, 17:42

Hiện nay, tình trạng khô hạn đang diễn ra nhiều nơi khiến nhiều khu vực thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt. Tuy nhiên, người dân tại xã Hưng Phước, huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước phấn khởi khi nguồn nước thủy lợi Bù Tam giúp họ giải quyết cơn khát trong mùa hạn. Nguồn nước thủy lợi 2 năm qua giúp phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng vụ từ 1 lên 2 đến 3 vụ lúa.

Xem thêm