Đẩy mạnh quá trình xanh hóa tài chính, ngân hàng

21-09-2023, 13:42

Nâng cao vai trò của các tổ chức tài chính, ngân hàng trong việc cung cấp tín dụng xanh, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam, đây là nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn Tài chính Khí hậu Việt Nam do Tổ chức tài chính Quốc tế IFC tổ chức tại Hà Nội.

Xem thêm