Để di sản được "sống"

08-11-2023, 06:38

Những ngày qua câu chuyện bảo vệ di sản được nói tới rất nhiều trên báo chí, truyền thông và cả mạng xã hội. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới đồng nghĩa với việc di sản ấy được biết đến rộng rãi trên toàn cầu. Xin được lưu ý rằng việc ghi danh của UNESCO là để bảo vệ di sản chứ đây không phải là một bảng xếp hạng. Khi sở hữu những giá trị nổi bật toàn cầu, nhiều di sản thế giới vô hình chung lại trở thành nạn nhân của sự quá tải về du lịch và tốc độ đô thị hóa.

Chuyện hôm nay

Đừng Bỏ Lỡ

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm