Để nghệ nhân dân gian được nhận lương tháng

06-06-2023, 20:57

Lương hưu có vai trò quan trọng đối với cuộc sống của những nghệ nhân – người nắm giữ di sản văn hóa của dân tộc khi về già. Nguồn thu ổn định hàng tháng và tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp họ tự chủ hơn trong cuộc sống và chăm sóc sức khỏe, giảm bớt sự phụ thuộc vào gia đình và xã hội. Lợi ích đã rõ nhưng để chính sách này đến được với nghệ nhân dân gian vẫn cần sự nỗ lực ngay từ cấp cơ sở.

S Việt Nam

Bắc Ninh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm