Những người lưu giữ và lan tỏa Quan họ Bắc Ninh

23-04-2023, 19:49

Gần 80 tuổi nhưng có gần 70 năm đắm say và gìn giữ làn điệu Dân ca Quan họ, Liền chị Nguyễn Thị Quýnh luôn là niềm tự hào của các liền anh, liền chị Quan họ Bắc Ninh. Bởi bà không chỉ yêu Quan họ mà còn là “linh hồn” của CLB Quan họ Đương Xá, góp phần giúp dân ca Quan họ trường tồn và lan tỏa. Mới đây, bà đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân.

S Việt Nam

Bắc Ninh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm