f
Tự động phát sau

Đề xuất gia hạn thí điểm xử lý nợ xấu

25-05-2022, 06:34

Trong bối cảnh Covid-19 đã khiến khả năng trả nợ của người vay giảm, nợ xấu tăng mạnh, tại cuộc họp ngày 24/5, thừa uỷ quyền Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã đề xuất Quốc hội gia hạn Nghị quyết cho phép kéo dài việc thí điểm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 đến hết năm 2023.