Địa phương đầu tiên áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới

24-03-2023, 06:40

TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên ban hành quyết định áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Đây sẽ là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Xem thêm