Điện Biên ra mắt Show diễn thực cảnh “Huyền tích UVA”

13-03-2024, 22:45

Trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, tối 13/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đianạ Biên phối hợp với UBND huyện Điện Biên giới thiệu sản phẩm du lịch mới - Show diễn thực cảnh “Huyền tích U-va”.

S Việt Nam

Điện Biên

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Xem thêm