Diễn đàn Khó khăn vướng mắc trong phân loại, thu gom rác

17-05-2024, 18:05

Chỉ còn hơn nửa năm nữa, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ bắt buộc phải thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nhưng thực tế, hiện còn nhiều vướng mắc. Đây là vấn đề được bàn luận tại Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt" diễn ra sáng 17/5 tại Hà Nội.

Xem thêm