Diễn đàn nước Thế giới kêu gọi đầu tư cho nước

22-05-2024, 18:20

Ngày 22/5, Diễn đàn nước Thế giới lần thứ 10 đang diễn ra tại Bali, Indonesia, đã kêu gọi các chính phủ trên thế giới ưu tiên ngân sách cho ngành nước để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 6 - đảm bảo khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người. Phản ánh của phóng viên TTXVN tại địa bàn.

Indonesia

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Xem thêm