Diễn đàn quốc tế đô thị thông minh Châu Á 2024

17-04-2024, 20:25

Diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á -  SMARTCITY ASIA 2024 – đã khai mạc vào ngày 17/4 tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Xã hội

Xem thêm