Điều trị phục hồi chức năng theo mô hình bác sĩ gia đình

27-02-2023, 08:03

Hướng đến chăm sóc toàn diện và dự phòng sớm bệnh tật, mô hình bác sĩ gia đình hiện đang được một số cơ sở y tế công lập tại Đà Nẵng triển khai đến tuyến xã, phường. Trong đó, nhóm người cao tuổi, nhóm bệnh không lây nhiễm được chú trọng chăm sóc toàn diện tại nhà, nhằm giảm áp lực cho tuyến trên. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Y tế

Xem thêm