Đoàn công tác Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Hải Phòng

30-05-2024, 12:55

Ngày 30/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV, làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với thành phố Hải Phòng.

S Việt Nam

Hải Phòng

Chính trị

Địa phương

Xem thêm