Đoàn tàu xa bờ hùng mạnh nhất Quảng Nam quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng

14-05-2024, 06:59

Với lực lượng hơn 1.900 tàu thuyền các loại, trong đó có trên 700 chiếc tàu có công suất lớn, tập trung ở 3 nghiệp đoàn nghề cá thuộc các xã Tam Quang, Tam Hải và Tam Giang, huyện Núi Thành là địa phương có đội tàu khai thác hải sản xa bờ hùng mạnh nhất tỉnh Quảng Nam. Để đảm bảo làm ăn bền vững trên biển, các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, các quy định của pháp luật được các nghiệp đoàn nghề cá xa bờ, các tổ, đội đoàn kết trên biển của ngư dân huyện Núi Thành cam kết thực hiện nghiêm túc để góp phần sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU).

S Việt Nam

Quảng Nam

Kinh tế

Xem thêm