Doanh nghiệp bảo hiểm kỳ vọng tăng trưởng trở lại trong năm nay

19-06-2024, 07:05

Sau khi suy giảm lần đầu vào năm ngoái, gần 50% doanh nghiệp kỳ vọng ngành bảo hiểm sẽ tăng trưởng từ 5-10% trong năm 2024. Báo cáo của Vietnam Report cũng cho cho biết, gần 32% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá nền kinh tế năm nay có thể tăng trưởng ổn định ở mức 5,5%.

Xem thêm