Doanh nghiệp có nên tự quyết giá bán xăng dầu?

20-04-2024, 11:46

Tại dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế các nghị định hiện nay, Bộ Công Thương đề xuất Nhà nước không điều hành giá mà công bố giá thế giới bình quân 15 ngày và một số chi phí cố định. Dựa vào dữ liệu trên, các doanh nghiệp đầu mối sẽ tự tính giá bán tối đa (giá trần) và giá bán lẻ tới người tiêu dùng không được cao hơn mức trần. Đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.

Xem thêm