Đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu

29-03-2024, 11:39

Tại tờ trình Chính phủ dự thảo nghị định mới, thay thế các nghị định trước đây về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương đề xuất: Các doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán xăng dầu, Nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày.

Xem thêm