Sẽ xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện quy định hóa đơn điện tử

27-03-2024, 11:41

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Xem thêm