Đà Nẵng triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

28-03-2024, 09:23

Nhằm chống thất thu thuế cũng như góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, thành phố Đà Nẵng đang triển khai đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm