Dừng kinh doanh xăng dầu nếu không xuất hoá đơn điện tử

21-03-2024, 06:39

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề nghị đến hết 31/3/2024, sẽ xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử...

Xem thêm