Độc đáo đêm chạy "phát sáng" tại Đan Mạch

20-02-2024, 20:47

Trong khuôn khổ lễ hội ánh sáng thường niên đang diễn ra, chính quyền thành phố Copenhagen (Đan Mạch) đã tổ chức một giải chạy đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ những người tham gia hóa trang với bất cứ dụng cụ nào để phát sáng rực rỡ nhất trong đêm.

Xem thêm