Độc đáo lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn ở Hà Tĩnh

16-05-2024, 08:16

Ngày 15/5, tại xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn. Hàng trăm năm qua, ngư dân ở đây đã duy trì lễ hội nhằm thể hiện ước vọng cầu mong vị thần của biển cả che chở, cầu mưa thuận gió hòa, đánh bắt được nhiều hải sản.

S Việt Nam

Hà Tĩnh

Xã hội

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm