Đồng bào Dao xây dựng Cung đường di sản văn hóa

11-02-2024, 15:26

Tại xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, một cung đường di sản văn hóa dân tộc Dao đang được hình thành. Với sự định hướng, tư vấn của ngành chuyên môn và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cộng đồng dân cư ở đây đang hiện thực hóa phương châm: "Biến di sản thành tài sản", vừa tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, vừa giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, mang lại thu nhập, việc làm cho người dân bản địa.

S Việt Nam

Lào Cai

Xã hội

Du lịch

Xem thêm