Đồng bào Khmer Bạc Liêu phấn khởi đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

15-04-2024, 07:40

Đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2024 của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, không khí tại các phum, sóc ngày càng sôi động. Các ngôi chùa được chỉnh trang nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, vui chơi của cộng đồng. Cùng với đó, người dân cũng đang sửa sang nhà cửa để đón cái Tết ấm áp, tươm tất. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bạc Liêu luôn thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát triển kinh tế gia đình, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. 

S Việt Nam

Bạc Liêu

Xã hội

Đời sống

Xem thêm