Tết Quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây huy động gần 7 tỷ

14-04-2024, 13:20

Sau 3 ngày tổ chức Tết Quân - dân mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thông tin từ Ban tổ chức, đơn vị vận động thực hiện các công trình xây dựng, trao tặng nhà cho hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội khác tổng cộng lên tới trên 6 tỷ 620 triệu đồng.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Xã hội

Xem thêm