Đồng bộ giải pháp thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT

20-02-2024, 21:11

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và nhiều thách thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai và phát triển đối tượng của ngành BHXH. Tuy nhiên với nỗ lực và quyết tâm, BHXH tại nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về BHXH, BHYT. Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm