Dòng chảy báo chí với chiến dịch Điện Biên Phủ

06-05-2024, 22:34

Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Khẳng định vai trò của báo chí, từ cuối năm 1951 đồng chí Phạm Văn Đồng đã từng viết “Tuyên truyên là phần nửa của công việc kháng chiến”.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm