Đồng Tháp phấn đấu có 161.000ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

12-06-2024, 17:28

Ngày 12/6, tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục trồng trọt và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Lễ khởi động Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” và triển khai thực hiện mô hình thí điểm Đề án tại tỉnh Đồng Tháp.

S Việt Nam

Đồng Tháp

Kinh tế

Xem thêm