Chủ động ứng phó xâm nhập mặn, tránh ảnh hưởng vườn cây ăn quả

21-05-2024, 21:29

Tuy tỉnh Đồng Tháp nằm sâu trong đất liền, có sông Tiền và sông Hậu chảy qua nhưng ngành chức năng dự báo tình hình thiếu nước sinh hoạt, sản xuất có thể xảy ra cục bộ ở một số địa phương. Đáng quan tâm là nhiều địa phương của huyện Châu Thành nơi có diện tích trồng cây ăn quả hơn 8.825 ha có thể chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Trước tình hình này, UBND huyện và các ngành, đơn vị liên quan cùng người dân tích cực chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi độ mặn trong nước lên cao.

S Việt Nam

Đồng Tháp

Kinh tế

Xem thêm