Sóc Trăng tạm hoãn gieo sạ lúa Hè Thu do hạn mặn

08-05-2024, 08:12

Tại Sóc Trăng, vụ lúa Hè Thu năm 2024 tuy mới đã bắt đầu sản xuất nhưng trước diễn biến tình hình khô hạn một số địa phương vùng thiếu nước ngọt sản xuất của tỉnh đang tạm ngưng gieo sạ và chờ mưa đều trên diện rộng mới bắt đầu sạ hạt giống.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Kinh tế

Xem thêm