Hơn 20 ha diện tích lúa bị nhiễm mặn ở Quảng Ninh

20-04-2024, 19:35

Mặc dù đã rửa mặn, gieo cấy lại đến lần 3 nhưng khoảng 20 ha diện tích đất sản xuất lúa của người dân ở các thôn Vị Khê, thôn Hàn, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vẫn không thể nẩy mầm, sinh trưởng. Khoảng 70 hộ dân có diện tích lúa bị chết do nhiễm mặn đang lo lắng cho kế sinh nhai bởi nguồn thu nhập chính của họ đến từ cấy lúa.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Xã hội

Đời sống

Xem thêm