Quảng Ngãi chủ động ngăn mặn, giữ ngọt

18-04-2024, 21:27

Hiện nay, tình trạng El Nino đang diễn biến phức tạp, vấn đề hạn, xâm nhập mặn đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương. Do vậy, cùng với việc triển khai phương án chống hạn, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực vận hành các công trình đập ngăn mặn, giữ ngọt, điều tiết nước từ các hồ chứa nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm