Đồng tiền đầu tiên và duy nhất trên thế giới

28-02-2024, 20:28

Ngân hàng Quốc gia Cameroon và Nhà máy đúc tiền Ba Lan Mennica Polska mới đây đã phát triển đồng xu UFO MP-1766 - thiết bị bay hợp pháp đầu tiên trên thế giới.

Xem thêm