Dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn bế tắc tại địa phận Quảng Nam

06-04-2024, 16:46

Như Truyền hình Thông tấn đã phản ánh, dự án Làng Đại học Đà Nẵng "quy hoạch treo" đã gần 27 năm qua thì mới đây đã có tín hiệu vui khi công tác giải tỏa đền bù được thực hiện. Hàng trăm hộ dân đã về nơi ở mới, thoát khỏi cảnh sống khổ theo dự án siêu treo này. Nhưng đó mới là phần giải tỏa thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, còn đối với phần đất thuộc tỉnh Quảng Nam thì vẫn còn giậm chân tại chỗ, mặc dù diện tích của dự án tại địa phận tỉnh Quảng Nam lên tới 190 héc ta. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

Xã hội

Giáo dục

Xem thêm