Đường dây nóng tiếp nhận thông tin sự cố, tai nạn đường sắt

27-05-2024, 20:23

Tổng công ty Đường sắt VN vừa công bố số điện thoại đường dây nóng về ATGT đường sắt nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt, các yếu tố có nguy cơ uy hiếp an toàn chạy tàu do các cá nhân, tổ chức cung cấp.

Xem thêm