FAO nhấn mạnh tiềm năng của AI và cách mạng kỹ thuật số

18-05-2024, 11:41

Trí tuệ nhân tạo (AI) và cuộc cách mạng kỹ thuật số chắc chắn sẽ làm thay đổi thế giới cũng như các hệ thống nông sản thực phẩm, qua đó giúp mang lại lợi ích cho mọi người và góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu. Đây là nhận định vừa được Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và nông nghiệp LHQ Khuất Đông Ngọc đưa ra ngày 17/5.

Xem thêm