Trung Quốc triển khai Kế hoạch hành động đào tạo nhân tài kỹ thuật số

21-04-2024, 18:23

Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành “Kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số để hỗ trợ phát triển kinh tế số giai đoạn 2024-2026”. Đây là bước đi nhằm phát huy tối đa vai trò mang tính nền tảng của nhân lực kỹ thuật số trong việc hỗ trợ kinh tế số và đẩy nhanh quá trình hình thành lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Xem thêm