f
Tự động phát sau

Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc năm 2022

19-08-2022, 21:26

“Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6” vừa chính thức khai mạc chiều 19/8 tại Hà Nội. Sự kiện nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật Việt Nam, thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa.