Gần 30 trường đại học công bố kết quả xét tuyển sớm

25-05-2024, 06:47

Cả nước hiện có gần 30 trường đại học công bố kết quả xét tuyển sớm năm học 2024 - 2025. Các trường chia làm nhiều đợt, sau mỗi đợt sẽ có điểm chuẩn riêng với nguyên tắc điểm chuẩn đợt sau không thấp hơn đợt đã công bố trước đó.

Giáo dục

Tuyển sinh

Xem thêm