Gần 3.000 vụ cháy rừng tại Amazon trong tháng 2 năm 2024

01-03-2024, 17:06

Theo báo cáo do Viện Nghiên cứu không gian quốc gia Brazil, các vệ tinh của viện này đã phát hiện 2.940 vụ cháy rừng trong tháng 2/2024. Đây là số vụ cháy rừng cao nhất xảy ra trong mỗi tháng Hai, kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê từ năm 1999. Giới chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân hàng đầu thúc đẩy tình trạng này.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm