Gần 60.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

31-03-2024, 18:26

Theo Tổng cục Thống kê, quí 1-2024, số doanh nghiệp đăng ký thành lập và tái gia nhập thị trường trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 59.900 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Xem thêm