Từ 01/4, Triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2024

30-03-2024, 08:25

Từ 1/4 đến hết ngày 30/5, Cục Thống kê tỉnh tổ sẽ chức điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Xem thêm