Gần 90 ha sầu riêng tại Bình Phước bị bệnh trong mùa khô

21-05-2024, 08:01

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước cho biết, tính đến trung tuần tháng 5/2024, toàn tỉnh có 89 ha sầu riêng bị nhiễm bệnh.

S Việt Nam

Bình Phước

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm