Gia Lai xác minh thông tin hàng trăm ha cao su vô chủ vẫn khai thác

10-07-2024, 17:47

Ngày 10/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin về hàng trăm ha cao su vô chủ vẫn khai thác ở huyện Chư Prông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

S Việt Nam

Gia Lai

Xã hội

Xem thêm