Xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác GPMB Dự án QL 19

24-06-2024, 13:40

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện chỉ còn đoạn KM90- KM108 khởi công ngày 30/6/2023 đang tiếp tục Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) tích cực đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đang khiến Dự án có nguy cơ “trễ hẹn”.

S Việt Nam

Gia Lai

Xã hội

Đời sống

Xem thêm