Giá trị thương hiệu Quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ USD

06-01-2024, 06:42

Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ USD, tăng 1 bậc lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới, thông tin đưa ra tại họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 5/1.

Xem thêm