Kinh tế Việt Nam - Ngôi sao ngược gió

04-01-2024, 18:33

Nhận định về con tàu kinh tế Việt Nam năm 2023, nhiều chuyên gia đánh giá, nền kinh tế Việt Nam đã đi qua "đáy tăng trưởng, đỉnh khó khăn", vượt qua muôn vàn cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu. Từ "Ngôi sao tăng trưởng" trong bối cảnh COVID-19, các tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, kinh tế Việt Nam đã trở thành "Ngôi sao ngược gió" với quyết tâm cao độ và các giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ là những yếu tố chủ đạo, thúc đẩy con tàu kinh tế Việt Nam trong năm 2023, tạo đà cho chuyến tốc hành tăng trưởng các năm 2024, 2025, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Chuyện hôm nay

Đừng Bỏ Lỡ

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm