Giải bài toán định giá đất

10-07-2024, 18:51

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2024 về quy định về giá đất. Có thể nói trong hướng dẫn thi hành Luật đất đai thì Nghị định 71 đã được ban hành sớm nhất. Cùng với việc Luật đất đai sẽ có hiệu lực sớm từ 1/8, thì Nghị định 71 được kỳ vọng tạo thuận lợi trong xác định giá đất sẽ tháo gỡ hàng loạt vướng mắc liên quan tiền sử dụng đất.

Xem thêm